iWorld

iWorld Films


Tran_01.png

Om iWorld Films

Dette er et nettsted som følger meg som student gjennom studiene "3D design og Animasjon" og "3D Film Produksjon" på Noroff. Formålet med studiet er å bli filmskaper. 

Studiet inneholder:

 • Design
 • 3D Modellering
 • Tekstureing
 • Lyssetting
 • Kamerasetting
 • Klipping og redigering
 • Animasjoner
 • Historiefortelling
 • Koncsptualisering
 • Budsjettering
 • Direktorering