E-handel

Pris: 300,00 - Utsolgt!

Forfatter: Vibeke Styve
Språk: Norsk
Utgiver: Iworld
Originaltittel: Arkens Kode
- Del 1
Emne: Alternativ
Nivå: Voksen
I N F O R M A S J O N

Arkens Kode Del 1

Arkens Kode Del 1 tar deg med på en reise gjennom universet og en rekke dimensjoner.

 Vi følger Jesu´ søster som i sin søken etter sin bror går inn og ut av TIDEN. For da Jesus vandret på Jorden, så vandret samtidig hans søster på en annen planet. Begge hadde de fått i oppdrag fra sin far å bringe befolkningen fra DUALITET og tilbake til ENHET. 
 
Det de selv ikke visste var at deres far hadde en større agenda, da han sendt sin enbårne sønn til den MØRKESTE planeten JORDEN på den LYSE siden av Universet og sin enbårne datter, til den LYSESTE planeten NEDROJ på den MØRKE siden av Universet. For i begynnelsen var ORDET og ORDET var hos GUD og ORDET var GUD. Så kom tiden hvor ORDET skulle gå i arv, men hvem skulle arve SKSAPELSESORDET, - FADERENS sønn eller FADERENS datter? Lik av opphav og rang var det vanskelig å velge. GUD gav derfor sine to barn en utfordring. 

Gjemt i en steinplate, nedgravd i en ARK på Nedroj, fantes en VISDOM så stor at den som kom i kontakt med denne ville være verdig å bære ORDET, men for å finne VISDOMMEN måtte en KODE knekkes. Gjemt i en steinplate, nedgravd i en ARK på Jorden, fantes nøkkelen til å løse KODEN. Den som først klarte å finne begge steinplatene og tyde ARKENS KODE, ville bli bærer av VISDOMMENS ORD, hersker av UNIVERSETS TRONE og eier av VISDOMMENS KRONE.