NFT Art

Digitale enheter

Dette er en webside for digitale bilder og animasjoner som selges på Rarible.com sammen med et eierskapsbevis/sertifikat som kalles NFT (Non Fungible Token).

NFT lages på block-chain-teknologien til Etherium, og kan kjøpes og selges med Ether, verdens nest største kryptovaluta etter Bitcoin.

Denne teknologien gjør det mulig å identifisere samtlige eiere som har eid den digitale enheten som ofte kalles NFT Art.

NFT Art kan være et bilde, en animasjon, en video, en sang, et dikt eller lignende.

Kjøper man NFT Art, så kan hvem som helst laste ned den samme enheten, men du som kjøper skrives inn i en salgsprotokoll, og vil med det stå som den offisielle eieren.

Historikken som følger en hver NFT er offentlig, og man alltid kunne spore alle salg og overførelser av eierskap tilbake til den opprinnelige utstederen av en NFT.

Dersom du ønsker å vise frem kunstverket ditt, kan du lage papirtrykk av det, eller bruke en monitor til å vise det frem eneten det er et bilde, en video eller animasjon.

Fan_Dude_Cover.png
Glow_Dude_Cover.png
Ice_Cream_Dude_Cover.png
Moon_Dude_Cover.png
iBox_Film_Camera_0000.png
iBox_Ice_Cream_0000.png
Scary_Clown_0000.png
Watch_Golden_Logo_0060.png
Aquarium_Front_B.png
Chess_0000.png
Clown0028.png