4320_4320_Lady_001_129.png
4320_4320_Lady_001_113.png
4320_4320_Lady_001_142.png
4320_4320_Lady_001_064.png
4320_4320_Lady_001_089.png
4320_4320_Lady_001_099.png
4320_4320_Lady_001_127.png
4320_4320_Lady_001_138.png
4320_4320_Lady_001_014_b.png
4320_4320_Lady_001_144.png
4320_4320_Lady_001_085.png
4320_4320_Lady_001_128.png
4320_4320_Lady_001_079.png
4320_4320_Lady_001_077.png
4320_4320_Lady_001_074.png

Tea

4320_4320_Lady_001_134p.png
3D Art

Å lage bilder og animasjoner i 3D programvare gir mange nye muligheter, men det er også en krevende prosess både tidsmessig, teknologisk og artistisk.

Les mer >>