ZH_007.png

Numerologi

Numerologi er det mystiske studiet av betydningen av tall og den effekten tallene har på oss.

Alt i universet er basert på bevegelse, magnetisme, tallforhold og geometri i lysbølger.

All materie er energi som vibrerer på en bestemt frekvens, som også kan uttrykkes som numeriske verdier som er spesifikke for den aktuelle materien. Universet er matematikk på sitt mest formidable.

Hva betyr dette for oss?

Dette betyr at også vi og våre omgivelser kan bli sett på som numeriske verdier, og siden universet forholder seg til tall, så blir vi påvirket av tallene som omgir oss. 

Dette kalles numerologi.

ZH_008.png

Hvorfor numerologi

Hvorfor er numerologi viktig?

Det kan være nytte å vite hvilke datoer som er heldige og hvilke som ikke er så heldige i forbindelse med valg av datoer for kontraktskrivinger, operasjoner, bryllupsdato og lignende. På den måten gir man seg selv det beste utgangspunktet for å lykkes.

Hva betyr det å være påvirket av tall med negative vibrasjoner?

De aller fleste av oss har både heldige og mindre heldige tall i våre numerologiske kart. Det å ha noen uheldige tall er ikke verden undergang, men det kan være nyttig å vite om dem, slik at man kan ta de forhåndsreglene man kan ta.

Kan negative tall byttes ut?

Enkelte av tallene vi er påvirket av kan endres og enkelte kan ikke endres. Fødselsdato og fødselsnummer får vi ikke gjort noe med.

Derimot er det mulig å endre navn eller skrivemåten av navn, firmanavn og lignende. På den måten kan man for eksempel omgjøre et firmanavn med mindre heldig tall, til et firmanavn med et heldig tall. Dette kan påvirke både lønnsomhetsgrader og trivselen i firmaet betraktlig.