Pris: 77,00

Forfatter: IsChaEl
Språk: Norsk

I N F O R M A S J O N

Arkens Kode

Bok 3

En rekke nye sett med krystaller blir funnet på ulike steder i universet. I følge legender vil alle krystallene gjenforenes i endetiden.