AZ_DigitalArt.png
Digital kunst

Digitale plattformer, NFT og 3D programmer har tatt bildekunst til et nytt nivå..

AZ_NFT.png
NFT

Dette er en webside for digitale bilder og animasjoner som kommer for salg sammen med et eierskapsbevis / sertifikat som kalles NFT (Non Fungible Token).

Wire_3D.png
3D bilder og animasjoner

Å lage bilder og animasjoner i 3D programvare gir mange nye muligheter, men det er også en krevende prosess både tidsmessig, teknologisk og artistisk.