ET_Soul_Family.png
33

Sjelefamilie

Siden sjeler ikke blir født inn i den indre verden på samme måte som de blir født på Jorden, så er familiestrukturen annerledes. I begynnelsen, før sjeler ble individualisert, satt de sammen i sjeleklynger. De berørte hverandre i forskjellige vinkler, som en bikube med 6 vinkler som berørte hverandre.

Sjeler som kommer fra samme klynge, er fra samme sjelefamilie. Når de splittet seg fra klyngen, ble de individuelle sjeler, men selv om sjeler kommer fra samme familie, utvikler de seg i ulikt tempo. Derfor deltar sjeler fra en sjelefamilie i flere forskjellige sjelegrupper (skoleklasser).

Sjeler som kommer fra samme sjelefamilie har mye av de samme energifrekvensene, men de er ikke helt like. Hver sjel har en unik frekvensidentitet. Sjelens sanne natur er en symfoni av toner, og når du hører en sang, er du veldig glad i, er det ofte fordi noen av tonene i sangen tilsvarer noen av tonene i din egen sjelesang.

Sjeler kan også dele seg i aspekter, og hvert aspekt kan dele seg i to og bli tvillingsjeler.