Twin_Flames_01b.png
35

Tvillingflammer

Tvillingflammer er også tvillingsjeler. Grunnen til at de kalles tvillingflammer er fordi de har nådd et visst nivå av åndelig frekvens som forbinder dem med flammene til den store sentralsolen. Alle sjeler er koblet til sentralsolen på en eller annen måte, men typen forbindelse er avhengig av hver sjels utvikling og frekvens.

 

Tvillingsjeler er koblet til base-nivået til sentralsolen. I tillegg til basen-ivået er tvillingflammer også koblet til solens flammer. Hver flamme representerer en spesiell visdom, og den har en bestemt farge. Noen tvillingflamme-par er koblet til den blå flammen. De bærer visdommen fra den blå flammen. Andre er koblet til andre farger. De bærer visdom fra disse fargene. Hver fargeflamme har også en beskytter som bærer flammen og beskytter visdommen. Beskytteren er vanligvis en høy mester. St. Germain er beskytter av den fiolette flammen. Andre mestere på høyt nivå er voktere av de andre flammene.

 

Tvillingflammer kommer ikke fra den menneskelige sjelerasen. De tilhører andre sjeleraser som kommer fra forskjellige stjernenasjoner i universet. Før sjeler kan nå frekvensen som forbinder dem med flammene til den store sentralsolen, må de fullføre sin planetariske skoleutdannelse. Tvillingflammene gjorde det på sine hjemplaner.

 

 Tvillingflammer er tvilling-aspekter av stjernefolket. De er de frivillige vi snakket om tidligere. Når stjernefolk melder seg frivillig til å ta et oppdrag for å tjene i de nedre rikene, gjør de det noen ganger sammen med sin tvilling, og noen ganger gjør de det uten sin tvilling. Hvis bare en av tvillingene i et tvillingflamme-par inkarnerer på Jorden, så oppholder den andre seg ofte på et moderskip som er stasjonert i nærheten. De er fortsatt tvillingflammer, men de vil ikke gå gjennom tvillingflamme-reisen.

 

Tvillingflamme-reisen er en prosess som tvillingflammer bare går gjennom når begge tvillingene inkarnerer i samme tidslinje. Hvis de inkarnerer med en aldersforskjell, vil de tilbringe noen år på Jorden uten sin tvilling, men de vil fortsatt være i samme tidslinje.

 

Når tvillingflammer inkarnerer på Jorden i samme tidslinje, gjør de det med et dobbelt formål. De er på Jorden på oppdrag for å tjene menneskeheten, men de er også på Jorden for å lære og vokse. Liksom tvillingsjeler lager tvillingflammer også en livsplan før de inkarnerer på Jorden. Livsplanen inneholder en spesifikk plan for deres oppdrag. Den inneholder også avtaler med andre sjeler som kommer til å spille viktige roller i deres liv.

 

Fordi tvillingflammer er høyt utviklet, ønsker de vanligvis gjennomgå vanskeligheter i sine jordiske liv. De vet at jo vanskeligere livet deres er, jo mer vil de lære av det. Avanserte sjeler ønsker alltid lære mer, fordi de vet at når de lærer og vokser, øker frekvensen og de blir klokere.

 

Vi kan sammenligne livet med et spill der hvert liv gir oss poeng. Jo mer vi lærer fra livet, jo flere poeng får vi. Når vi har oppnådd et visst antall poeng, får vi tittelen å være en mester. Det er mange forskjellige nivåer av å være en mester. Når sjeler når noen av de høyeste nivåene, vil de bli innviet i noen av de hellige hemmelighetene og de grunnleggende sannhetene om livet og skapelsen. Alle avanserte sjeler har en ting til felles. De ønsker å nå et virkelig høyt åndelig nivå.

 

Når tvillingflammer ankommer Jordens fysiske plan, husker de ikke noe fra livet i universet. De må gi opp sin høye bevissthet og ta på seg hukommelsestap (3D-søvn) som alle andre i tredje dimensjon, men deres Høyere Selv vil veilede dem. Deres Høyere Selv er deres stjerne-selv. Normalt har de også guider fra sine hjemplaneter. Noen av guidene følger livet deres fra stjerneskipene, mens andre er mer som åndeguider.

 

Det viktigste for tvillingflammer å gjøre på Jorden er å fullføre oppdraget. Oppdraget består av en kollektiv del som inkluderer alle tvillingflamme-par og en individuell del. Det kollektive tvillingflamme-oppdraget er ment å lære menneskeheten om ubetinget kjærlighet mellom det maskuline og det feminine, og å hjelpe menneskeheten slik at de kan øke frekvensen nok til å stige opp til en høyere verden, og bli en del av det galaktiske samfunnet som allerede eksisterer i de høyere dimensjonene.

 

Den individuelle delen av oppdraget er mer konkret. Her er en liste med eksempler på hva et individuelt oppdrag kan være:

 • Skriv bøker om åndelige temaer
 • Lage filmer om åndelige temaer
 • Lage sanger om åndelige temaer
 • Hold kurs med åndelige temaer
 • Lære andre om yoga
 • Lære andre om meditasjon
 • Lære andre om urter
 • Lære andre om vegansk mat
 • Lære andre om krystaller
 • Lære andre om astrologi
 • Lære andre om numerologi
 • Lære menneskeheten hvordan de skal ta vare på planeten sin
 • Kanalisere informasjon fra høyere dimensjoner
 • Arbeid som medium
 • Gjør avlesninger
 • Hjelp andre
 • Vekke andre

Hvert tvillingflamme-par har et delt oppdrag mellom seg, men oppdraget inneholder også deler de trenger å gjøre alene. Det er derfor tvillingflamme-par ofte inkarnerer med en aldersforskjell eller lang geografisk avstand, eller de kommer fra familier med inkompatible religioner eller kulturer. Hindringene er der av en grunn. De er ikke ment å være sammen før de har gjort sin egen del av oppdraget. De skal også oppleve livet på egenhånd før de møtes. Når de møtes første gang, innser de ofte at de hadde lignende opplevelser samtidig i livet, selv om de kanskje er født med aldersforskjell.

 

Når tvillingflammer møtes i den fysiske verden, aktiverer de en kode i hverandres DNA. En tilkobling starter, og begge tvillingene vil naturlig føle en intens energitiltrekking mot hverandre. Dette er en veldig utfordrende tid for dem begge, fordi livsforholdene deres ofte ikke er tilrettelagt for en gjenforening. Dette er en naturlig prosess, fordi tvilling-forbindelsen er satt opp for å gå gjennom mange veikryss med flere vendinger.

 

For å kunne balansere tvillingflamme-forholdet og komme inn i en hellig forening, må begge tvillingene jobbe med seg selv med egenkjærlighet og ego-balansering. De må gjennom en helbredende prosess for å validere at lidenskapen deres er sterk nok til å tåle fremtidige konflikter som kan krysse deres stier. Når begge egoene er helbredet, kan den hellige unionen opprettes. Dette er tiden der deres sentralnervesystemer blir koblet sammen og åndelige evner vil manifestere seg, som for eksempel det å høre hverandres tanker telepatisk. Da kan den hellige oppvåkning begynne.

 

Den hellige oppvåkning er en prosess. Normalt tar det mange år å bli totalt oppvåknet, men det kan også skje veldig fort. Tvillingflammer kan være i et forhold uten å være helt oppvåknet, men da vil det være mer som et normalt 3D-forhold og ikke en hellig forening.

 

I en tvillingflamme-union er det vanligvis en Matrix-tvilling og en åndelig tvilling. Den åndelige tvillingen forblir koblet til de høyere rikene, mens Matrix-tvillingen kobles mer til de lavere rikene. Matrix-tvillingen vil ikke vite om sin guddommelighet og oppføre seg som den gjennomsnittlige person, selv om de kan ha en medfødt dragning mot åndelig informasjon uten å forstå hvorfor. Den åndelige tvillingen vil vanligvis være bevisst når det gjelder unionen, men ikke så jordet til Jorden. Dette betyr at den åndelige tvillingen mest sannsynlig vil føle seg ukomfortabel i samfunnet for det meste av tiden. Normalt begynner den åndelige tvillingen å gå på den åndelige veien til oppvåkning først og vil til slutt hjelpe Matrix-tvillingen. Hvis de velger å gå inn i den hellige unionen, vil de gjøre den hellige oppvåkning sammen.

 

Begge tvillingene har sine egne psykiske evner, som kan brukes alene, men de virkelige åndelige evnene er vanligvis gjemt bort i deres DNA og venter på å bli låst opp av hverandre etter at de har gått inn i den hellige unionen. Denne mekanismen ble utformet i de høyere rikene, slik at de åndelige evnene kun vil bli gitt hvis tvillingflammene velger å komme inn i en hellig union og arbeide til fordel for menneskeheten og ikke for å behage egoet.

 

Tvillingflamme-reisen ble designet for et åndelig oppdrag slik at de kan jobbe sammen med et felles formål, men de vil alltid ha fri vilje og et valg om de ønsker å oppfylle sitt oppdrag eller ikke. De vil aldri bli tvunget til å gjøre noe. Hvis en av tvillingene ikke ønsker å fullføre tvillingflamme-reisen og utføre oppdraget, kan den andre fremdeles gjøre deler av oppdraget alene. De vil ikke være i stand til å fullføre reisen alene eller gjøre hele oppdraget, men de kan fortsatt jobbe for å hjelpe menneskeheten.

 

Når tvillingflammer har nådd en viss åndelig frekvens, blir de tvillingstråler.