EOT_i003.png
6

Forbundet av Lys

Forbundet av Lys er en sammenslutning av milliarder av stjernenasjoner. Medlemmene har avtalt å leve sammen i fred og harmoni. Forbundet er en fredsbevarende organisasjon som eksisterer for å opprettholde ro og orden i universet, omtrent som FN (Forente Nasjoner) gjør på Jorden. De er overvåkere av alle planetene i universet.

Forbundet er delt inn i flere underavdelinger. Hver underavdeling har spesielle oppgaver å utføre. Noen av de viktigste oppgavene er å bygge lysskip og romskip. Det gjør de på en av de fire planetene rundt den store sentralsolen.

Forbundet har forskjellige flåter med fredsbevarende skip stasjonert forskjellige steder i universet. I tillegg til å være en fredsbevarende organisasjon, organiserer forbundet oppdrag til forskjellige verdener. Det er ett stort oppdrag som pågår i øyeblikket. Det startet for flere tusen år siden og det kalles Oppdrag Jorden.