ET_Quarter.png
17

Hovedkvarteret

Hovedkvarteret til Rådet av Lys ligger på Planet A, en av de fire planetene nær Sentralsolen. Her tas mange store universelle beslutninger.

Rådet jobber tett med 18 andre planetariske råd. Noen av dem er kjent på Jorden som Det store hvite brorskap, Ashtar-kommandoen, De Gylne og Rådet av Eldre. De er alle koblet til Rådet av Lys.

Ikke alle rådsmøtene holdes i hovedkvarteret. Noen av møtene holdes på Rådets mange romskip.