ET_Full_Circle.png
24

En full sirkel av livet

«En full sirkel av livet» er en utdannelse alle sjeler må fullføre minst en gang i sin eksistens. Stjernefolket gjorde det på sine hjemplaneter for lenge siden. Menneskene gjør det nå, og nye sjeleraser vil gjøre det samme når nye planeter blir skapt i fremtiden.

Fra et universelt perspektiv blir sjeler sett på som barn helt til denne utdannelsen er fullført. Etter at de er uteksaminert, blir de sett på som voksne sjeler.

En full sirkel av livet betyr at en sjel trenger å lære alt det er å lære i en verden, både det gode, det dårlige og det stygge. Når de har lært alt det er å lære, uteksamineres de fra den planetariske skolen.