ET_Soul_Group.png
31

Sjelegruppe

Sjeler som inkarneres sammen i mange livstider, kommer ofte fra samme sjelegruppe. En sjelegruppe er en gruppe sjeler som er omtrent på samme nivå av åndelig utvikling.

Sjeler utvikler seg i forskjellig tempo. Når en sjels frekvens passerer frekvensen til gruppen, vil sjelen bli overført til en annen gruppe med høyere frekvens.

En sjelegruppe er omtrent som en skoleklasse, og mer avanserte sjeler som kommer fra grupper med høyere frekvenser er deres lærere.

Noen ganger besøker sjeler med veldig høye frekvenser astralplanet og holder foredrag om forskjellige åndelige emner. De er oppstegene mestere og kommer fra høyere verdener utenfor de jordiske sfærene.

Sjelegruppene eksisterer for at sjelene skal kunne vokse og utvikle seg på best mulig måte. Gruppemedlemmene studerer forskjellige temaer sammen, både i den indre og i den ytre verden. De bytter på å være hverandres foreldre, barn, venner, sjefer, naboer, elskere, ektefeller og mange andre roller når de inkarnerer på det fysiske planet. Sjeler som spiller roller i hverandres liv kalles ofte sjelevenner.