EOT_i005.png
2

Minner fra universet

Mye har skjedd siden begynnelsen av alt. Før individuelle sjeler ble skapt, var vi alle deler av en større kraft som jeg kaller Kilden. Vi var ett, og vi var evigvarende. Det var ingen tid, intet rom og ingen fysisk materie.

Vi hadde opplevlsen av total enhet. Når bare én ting eksisterer og ingenting annet, så er "alt" og "ingenting" det samme. Dette alt/ingenting var den opprinnelige essensen som ikke hadde noen form eller begrensninger, kun bevissthet og muligheter.

Som Kilden hadde vi all kunnskap og all visdom. Det var kun én ting vi manglet. Vi hadde ingen erfaring. Vi ønsket å erfare det vi allerede visste, men hvordan kunne vi gjøre det når ingenting eksisterte?

Den eneste måten Kilden kunne oppleve noe annet enn enhet, var hvis den delte essensen sin i flere mindre deler. Det er en lang historie mellom begynnelsen av alt og hvor vi er i dag, men kort fortalt ble de mindre delene individuelle sjeler. De ble opprettet i forskjellige klynger. Hver klynge var en sjelefamilie. Det var også grupper av klynger. Hver gruppe var en sjelerase. Noen sjeleraser ble individualisert før andre og kan derfor sees på som eldre.

De forskjellige sjelerasene begynte å leve sine liv på forskjellige planeter som var skapt. Den eneste måten å oppleve livet slik vi kjenner det i dag, var hvis vi glemte alt. Når sjelene levde liv etter liv, lærte de om igjen alt det de allerede visste som Kilden, men som de hadde glemt.

Det er mange forskjellige nivåer av bevissthet i skapelsen. Noen deler av Kilden måtte forbli på de høyere nivåene av bevissthet, fordi de måtte hjelpe til med å skape og holde skalpelsen oppe. Disse enhetene er kjent som skapere, tids-oppholdere, lysvesener, erkeengler, mestre på høyt nivå, logoer og sentralsoler.