EOY_I004.png
5

Rådet av Lys

Rådet av Lys er det høyeste rådet i universet. Hovedkvarteret deres ligger på en av de fire nærmeste planetene til den store sentralsolen. Mestere og erkeengler sitter i rådet sammen med barna i den hellige familien. De lager lover for hele universet. De har laget mange lover, men lovene er ikke kontrollerende lover. Det er lover laget av kjærlighet og lover som fungerer med frihet.

Rådet har mange forskjellige inndelinger. Her er en liste over noen av dem:

  • Departement for healing
  • Departement for musikk
  • Departement for kunst
  • Departement for hellig kunnskap
  • Departement for eldgammel visdom

Rådet har mange forskjellige oppgaver å utføre i universet. De tar mange universelle avgjørelser, og de samarbeider tett med 18 andre planetråd og med moder og fader Gud. Rådet av Lys er øverste myndighet for en organisasjon som kalles Forbundet av Lys.