MissionEarth_001.png
7

Oppdrag Jorden

Oppdrag Jorden ble planlagt i universet for flere tusen år siden, fordi stjernefolket visste at Jorden ville trenge galaktisk hjelp rundt år 2000.

Intensjonen bak oppdraget var å hjelpe menneskeheten til å stige opp til en høyere dimensjon, i stedet for å ødelegge sin egen planet. Stjernefolket så at Jorden var på en kollisjonskurs med en katastrofe. De var redd for at en katastrofe som fallet av Atlantis skulle skje igjen, eller kanskje en enda større katastrofe som ville ødelegge hele planeten.

Det universelle hoved-direktivet om ikke å blande seg i Jordens utvikling forhindret dem i å iverksette direkte tiltak, men de fant et alternativ. På et av møtene deres kom de opp med en strålende plan for å redde Jorden og hjelpe den til oppstigning til en høyere verden.

De kunne ikke blande seg inn i utviklingen av menneskeheten fra utsiden, men de kunne påvirke utviklingen fra innsiden. Ved å la eldre sjeler fra andre stjernenasjoner inkarnere i menneskekropper på Jorden, ville de hjelpe menneskeheten å øke bevisstheten og lære dem hvordan de skal leve i harmoni med planeten.

Forbundet av Lys sendte ut en forespørsel til alle stjernenasjonene i de høyere dimensjonene og spurte om noen ville melde seg frivillig til å delta i Oppdrag Jorden. Mange eldre sjeler ønsket å hjelpe den unge menneskerasen og meldte seg til tjenetse.

Millioner av stjernefolk jobber nå for forbundet og deltar i Oppdrag Jorden. De blir ofte kalt de frivillige.