et_sleep.png
10

3d søvn (hukommelsestap)

Når stjernemennesker inkarnerer på planeter i den tredje dimensjonen, må de gjennom en prosess der de glemmer alt om livet i universet og tar på seg 3d-søvn (hukommelsestap), som alle andre i den tredje dimensjon.

Stjernefolket har inkarnert inn i mange forskjellige menneskelige familier. De fleste av stjernemenneskene føler at de er veldig forskjellige fra deres jordiske familiemedlemmer. I sitt hjerte vet de at Jorden ikke er deres virkelige hjem, og mange lengter etter å dra hjem, selv om de kanskje ikke husker hvor deres virkelige hjem er. De må våkne fra 3d-søvnen og finne ut sannheten om seg selv gjennom sin egen innsats.

Mange stjernemennesker har valgt tøffe livsstier. Tingene de opplever i perioden med hukommelsestap er deler av forberedelsene de trenger for å kunne forstå mennesker og utføre sine plikter på Jorden.

Før de er klare til å fullføre oppdraget, må de gjennom en oppvåkning.