ET_MyJob.png
13

Min jobb

Jeg jobber for Rådet av Lys, og det har jeg gjort i veldig lang tid. Jeg var der for flere tusen år siden, da Rådet tok en beslutning om å hjelpe Jorden, og da den guddommelige planen for Oppdrag Jorden ble laget.

Vi hadde en avstemning i et rådsmøte om hvorvidt rådsmedlemmene skulle inkarnere på Jorden for å hjelpe menneskeheten med å balansere karma eller ikke. Hvis vi stemte ja, ville det være under følgende betingelser:

  • Rådsmedlemmene må overholde reglene i 3. dimensjon, noe som betyr at ingen av dem som sitter i rådet vil huske noe fra livet i universet mens de er inkarnert på Jorden
  • De vil i alle inkarnasjoner leve vanlige liv som mennesker
  • De vil ikke kunne bære sin egen styrke, identitet eller utseende
  • De vil ikke bære sin universelle kunnskap
  • De vil bli spredt over hele planeten og bli født i forskjellige menneskelige familier
  • De vil ikke ha noen av sine egne rundt seg
  • De vil bli født inn i forskjellige samfunn og religioner
  • De vil være like påvirket av dualitet og negativitet som resten av befolkningen
  • Først i den siste inkarnasjonen før en mulig oppstigning, vil rådets medlemmer bli vekket fra 3D-søvn, slik at de kan møte andre rådsmedlemmer og sammen jobbe for å forberede Jorden for det endelige skiftet.

Etter at vi hørte om de tøffe betingelsene, stemte vi. Vi visste alle hvor krevende og tøft dette oppdraget ville bli. Å være inkarnert på en planet i den tredje dimensjon, uten å vite hvorfor og med hukommelsestap, ville bli utrolig tøft.

Til tross for de tøffe kravene stemte vi alle ja, fordi vi virkelig ønsket å hjelpe planeten Jorden. Nå har rådets medlemmer inkarnerte i mange forskjellige land på Jorden. Siden alle rådets medlemmer har viktige jobber å gjøre i universet, lever vi parallelle liv. Mitt liv på Jorden er ikke mitt sanne jeg. Mitt sanne selv er mitt stjerne-selv.