Radio_0001b.png
22

De jordiske sfærene

Rundt Moder Jords fysiske kropp eksisterer flere ikke-fysiske dimensjoner. Jeg liker å kalle dem "de jordiske sfærene", fordi jeg ikke vil at de skal blandes med andre dimensjonale systemer.

Når sjeler fra menneskerasen dør og forlater den fysiske overflaten på Jorden, så drar de hjem til disse sfærene. Antall sfærer var tidligere syv, men to av sfærene er nå fjernet, så nå er det kun fem sfærer igjen.

  • Den syende sfæren er koblet til det guddommelige
  • Den sjette sfæren er hjemmet til jordiske lysvesener
  • Den femte sfæren er hjemmet til jordiske engler
  • Den fjerde sfæren er stedet de fleste menneskelige sjeler vil kalle hjemme
  • Den tredje sfæren er det fysiske planet på Jordens overflate
  • Den andre sfæren pleide å være et dødsrike, men er nå fjernet
  • Den første sfæren var tidligere et dødsrike, men er nå fjernet

Hver sfære har 12 nivåer, og hvert nivå har en frekvens som er koblet til en bestemt farge. Frekvensen til hver sjel bestemmer hvilket nivå de tilhører. De fleste menneskesjelene tilhører et av de tolv nivåene i den fjerde sfæren. Det er stedet de vil kalle hjemme, og de tilbringer mye mer tid der enn de gjør på Jordens fysiske overflate.

På mange måter er livet i den fjerde sfæren likt det fysiske livet på Jorden i den tredje sfæren. Det er fjell, skog, innsjøer, byer, bygninger, dyr, teatre, konserter, hobbyer, musikk, sport, jobber, hus, familier og mye mer.

Selv om det er mange likheter, er det også mange forskjeller mellom den tredje og den fjerde sfæren. I den indre verden skaper sjelene med sine tanker. De kan også reise bare ved å tenke på et sted, og de er plutselig der. Temperaturen er alltid rundt 25 grader. Ingen trenger å spise, med mindre de virkelig vil, og ingen dør.

Ingen andre i universet vil kalle disse sfærene for sitt hjem, bare sjeler fra menneskets sjelerasen.