Typewriter_0001b.png
25

Den planetariske skolen

Minst en gang i sin eksistens, må alle sjeler gå på en planetarisk skole, hvor de lærer om forskjellen mellom enhet og dualitet. Noen deler av skolen eksisterer i den indre verden, og noen deler eksisterer på det fysiske planet i den ytre verden. Den indre verden representerer enhet og den ytre verden representerer dualitet.

Dualitet er det motsatte av enhet. Når sjeler er i den indre verden, lever de i enhet med Gud og alle andre. Når sjeler inkarnerer på det fysiske planet, opplever de dualitet og separasjon.

Dualitet betyr polariteter som varmt/kaldt, riktig/galt, stort/lite, pent/stygt, rik/fattig, tykk/tynn og så videre. Unge sjeler trenger å lære alt det er å lære om alle disse polaritetene. Derfor inkarnerer de på det fysiske planet der de studerer dette.

Sjeler kan fullføre utdannelsen uten å inkarnere på det fysiske planet, men det tar mye lenger tid. Det er grunnen til at så mange sjeler fra den menneskelige sjelerasen har inkarnert på Jorden så mange ganger. De ønsker å lære og vokse raskt. For hver inkarnasjon blir de klokere og klokere.

Noen livstider er relativt enkle, mens andre er ganske vanskelige. De trenger å oppleve alt. Livet på det fysiske planet er ofte kaotisk og lite harmonisk. Det er ment å være en kontrast til den perfekte harmonien i den indre verden. Det er så mye mer å lære av kaos enn fra harmoni. På den fysiske delen av skolen går sjeler gjennom livssykluser.