ET_School.png
28

Sjelekontrakt

En sjelekontrakt er en kontrakt mellom Gud og hver sjel. Før en inkarnasjon finner sted, lager sjelen en livsplan for det neste fysiske livet. Livsplanen inneholder informasjon om fødested, foreldre, talenter, sjelevenner de skal møte, potensielle arbeidsplasser, potensielle ektemenn, potensielle barn og mye mer.

Selv om sjeler lager livsplaner og kontrakter før inkarnasjonen, har de fortsatt fri vilje om de ønsker å følge planen til punkt og prikke eller ikke. Noen få ting kan ikke endres etter at sjelen er født, som fødested, fødselsdato, familie og DNA-struktur, men noen deler av planen kan endres.

Hvis sjelen har inngått en avtale med en annen sjel og skrevet inn i sjeleplanen at denne personen er en potensiell ektefelle, blir ikke sjelen tvunget til å gifte seg med den personen. Sjelekontrakten viser bare at de vil møtes og se hvordan ting utspiller seg. Resten er opp til dem. Derfor inneholder livsplanen ofte flere potensielle ektefeller.

Det er det samme med barn. Hvis sjelen har gjort avtaler med 4 andre sjeler om at de vil skal bli født som sjelens barn, kan sjelen fortsatt bestemme seg for å bare få to barn. De to andre barna vil da bestemme om de vil bli født inn i en annen familie, eller om de vil vente en stund og bli barnebarn av sjelen i stedet.

Før sjeler inkarnerer, viser de livsplanen til et råd på astralplanet, og rådets medlemmer stiller mange spørsmål for å sikre at sjelene tenker gjennom alt. Etter å ha justert detaljer blir livsplanen skrevet inn i sjelekontrakten og lagret i det Akasiske Arkiv.