Flygel_0001b.png
29

Det Akasiske Bibliotek

I tillegg til å være en planetarisk skole, er det fysiske planet på Jorden også en teaterscene, der sjeler spiller roller. Før inkarnasjonene starter, og mens de fremdeles er i den indre verden, inngår sjeler avtaler med andre sjeler om hvilke roller de skal spille i hverandres liv.

Alt som skjer på den jordiske scenen, blir spilt inn og lagret i det Akasiske Arkiv. Arkivet er stort. Det inneholder opptegnelser over alle liv som noensinne har blitt levd. Opptakene er organisert i et komplekst digitalt system. Noen av opptakene viser livene til individuelle sjeler, og noen opptak viser Jordens kollektive historie. Opptakene er holografiske filmer som kalles pregninger.