Couple_02b.png
34

Tvillingsjeler

Sjeler i sin høyeste form er verken mannlige eller kvinnelige. De er androgyne og innehar både maskuline og feminine energier. De kan dele sin essens i flere sjelsaspekter og leve flere forskjellige liv samtidig.

Hvert aspekt kan også deles i tvillinger. Da kalles de tvillingsjeler. Tvillingesjeler er to deler av samme sjelaspekt, og de har en hjerte-til-hjerte-forbindelse. De kjenner hverandre veldig godt i den indre verden, og de elsker hverandre ubetinget. I den indre verden jobber de sammen for å fullføre sin planetariske utdannelse.

Mesteparten av tiden inkarnerer de ikke sammen på det fysiske planet. Når en av dem inkarnerer, forblir den andre i den indre verden og fungerer som en åndeguide. I neste liv bytter de plass. Normalt inkarnerer tvillingsjeler bare sammen hvis de har en grunn til å gjøre det. Årsaken kan være at de vil hjelpe hverandre med balansering av karma, eller de vil hjelpe hverandre med å lære lekser. En annen grunn til å inkarnere inn i samme tidslinje er hvis de har en mulighet til å stige opp til en høyere dimensjon sammen.

Siden Moder Jords sjel er i ferd med å stige opp til en høyere verden, vil de fleste tvillingsjelpar prøve å stige opp med henne. Det er grunnen til at så mange tvillingsjelpar er inkarnert på Jorden i dette livet. De ønsker å foreta en oppstigning sammen som et par.

Når tvillingsjeler inkarnerer i samme tidslinje, er det forskjellige måter å dele kvalitetene fra sitt sjelsaspekt mellom seg. Hvis de deler kvalitetene på en måte, vil de bli lignende tvillinger. Hvis de deler kvalitetene på en annen måte, vil de bli motsatte tvillinger.

Motsatte tvillinger har motsatte kvaliteter. Eksempler:

 • Den ene tvillingen har mye feminine energier og den andre har mye maskuline energier
 • Den ene tvillingen er kort og den andre er høy
 • Den ene tvillingen er en god sanger, og den andre kan ikke synge i det hele tatt 

Lignende tvillinger har lignende kvaliteter. Eksempler:

 • Begge tvillingene har mye maskuline energier, eller begge tvillingene har mye feminine energier
 • Begge tvillingene er høye eller begge tvillingene er korte
 • Begge tvillingene er gode sangere, eller ingen av tvillingene kan synge i det hele tatt

De fleste tvillingsjelpar deler energiene slik at de har noen lignende kvaliteter og noen motsatte kvaliteter.

Når begge tvillingsjelene inkarnerer på det fysiske planet samtidig, deler hver av dem også sin essens i et Høyere Selv og et Lavere Selv. De to lavere selvene inkarnerer, og de to høyere selvene holder seg i den indre verden og fungerer som en type åndeguide. 

Før tvillingaspektene inkarnerer, lager de en livsplan sammen og skriver den inn i sin sjelekontrakt. Livsplanen viser:

 • Hvilke land de skal bli født i
 • Hvilken type karma de skal betale tilbake
 • Hvilke lekser de trenger å lære
 • Når og hvor de skal møtes for første gang
 • Hva slags utfordringer de kommer til å møte

Når de ankommer det fysiske planet, husker de ikke noe om livsplanen, men deres to høyere selv og deres åndeguider vil veilede dem, og når tiden er inne, vil tvillingaspektene møtes i den fysiske verdenen.

Hovedfokus for tvillingsjeler i dette livet vil være å balansere karma, overvinne utfordringene de skrev inn i sin livsplan og prøve å bli gjenforent med sin tvilling. Hvis de klarer å fullføre livsplanen, vil frekvensen øke. Når de har fullført sin planetutdannelse og nådd et visst frekvensnivå, blir de tvillingflammer.