iCr_089.png

Et stjernemenneskes beretning

I perioden 2003 – 2006 fortok jeg det som kalles en walk-in. Etter det ble livet mitt aldri det samme. Jeg overtok kroppen til et annet sjeleaspekt etter en avtale som ble laget på sjelsnivå lenge før inkarnasjonen på Jorden startet. 

Fordi jeg ikke ble født på Jorden, men ankom som en voksen, så har jeg med meg mange minner fra universet.

Noen av minnene forteller jeg om i en serie med poster jeg har valgt å kalle Historier fra stjernene.