amidt1.png
Digital kunst

Digitale plattformer, NFT (Non Fungible Token) og 3D programmer har tatt bildekunst til et nytt nivå..

Lady_Bug_0002b.png
NFT Kunst

NFT Kunst er digital kunst som knyttes til et digitalt sertifikat / eierskapsbevis kalt NFT (Non Fungible Token).

WireA_016b.png
3D bilder og animasjoner

Å lage bilder og animasjoner i 3D programvare gir mange nye muligheter, men det er også en krevende prosess både tidsmessig, teknologisk og artistisk.