NFT_Edition.png
NFT (Non Fungible Token)

Disse animasjonene er til salgs som NFT på rarible.com.

NFT står for Non Fungible Token og er et digitalt eierskapsbevis som knyttes til en digital fil (bilde, animasjon, video, sang, dikt). Eierskapsbeviset viser samtlige eiere fra det ble publisert og frem til dags dato, og eiehistorikken er offentlig tilgjengelig for alle

NFT-sertifikatet lages på block-chain-teknologien til Etherium, og kan kjøpes og selges med Ether, verdens nest største kryptovaluta etter Bitcoin. Hvem som helst kan laste ned den samme filen, men kjøperen skrives inn i en salgsprotokoll, og vil med det stå som den offisielle eieren.

Eierskapsbevisene er kun tilgjengelig på plattformer som håndterer mining av NFT-sertifikater, som for eksempel Rarible og Opensea. Disse animasjonene er til salgs på rarible.com.

Følg Ischael på: Instagram Facebook