TF_008.png

Oppvåkning

En oppvåkningsprosess er en prosess der stjernemennesker våkner opp til en høyere viten som seg selv og sitt utspring.

Før stjernemenneskene inkarnerte på Jorden, så levde de på andre planeter i universet. Som høyere utviklede sjeler bar de mye visdom og hadde mange kunnskaper om universet, skapelsen, Gud, åndeverdenen og alle stjernesystemene.

Alt dette måtte de imidlertid gå med på å glemme når de inkarnerte på Jorden, fordi reglene på Jorden krevde det, men når tiden var inne skulle de få tilbake sine universelle minner.

Alle lysarbeidere er kodet med aktiveringskrypteringer som vil låse dem opp til sin kosmisk kunnskap på et forhåndsbestemt tidspunkt i livet. Visdommen ligger i dvale dypt inne i kjernen av deres vesen og vil gradvis gjenerindres gjennom en oppvåkningsprosess.

Under prosessen våkner de opp til en høyere bevissthet og blir klar over at de er på denne planeten på et oppdrag for å hjelpe menneskeheten til heve sin bevissthet. De innser også at Jorden ikke er deres hjemplanet og at de opprinnelig kommer fra en annen verden.

Normalt har stjernemennesker hatt fra 8 - 16 tidligere liv på denne planeten, avhengig av hva de er her for å gjøre, men det kan også ha vært flere eller færre. Alle tidligere liv har forberedt dem på det arbeidet de skal gjøre i dette livet.

Denne planeten trenger deg og din tjeneste. Vennligst hjelp Moder Jord slik at hun kan stige opp til en høyere verden.