TF_001.png

Stjerneskip

Stjerneskip finnes i mange varianter. Noen er små og lette å manøvrere, mens andre er kjempestore og krever ekstremt mange piloter.

Forbundet av Lys har en egen sektor som bygger skip og utdanner piloter og de fleste av skipene inneholder krystaller som har en måte å drive lys-energi på som de mottar fra den store sentralsolen.

Noen stjerneskip er bygget av metaller som er sterkere enn jern og samtidig lettere enn fjær, mens andre skip er bygget ut av asteroider eller deler av tidligere planeter. Det finnes skip som er skreddersydd til å bevege seg under vann og det finnes lysskip som lett kan bevege seg mellom ulike dimensjoner ved å øke og senke frekvensen på skipene.

De største skipene er ofte stasjonert utenfor stjernesystemene. De kan ikke bevege seg inn i et solsystem uten å ødelegge omløpsbanene til planetene. De fungerer som moderskip og dokking for de mindre skipene. De kan huse milliarder av folk og mindre skip. Noen moderskip er så store at man bruker mindre skip inne i de store til å bevege seg mellom de lengste strekningene.