Angel_111.png

Engletall 111

01:11

En energisk inngangsport har åpnet seg opp for deg, men vær veldig oppmerksom på dine vedvarende tanker fordi de manifesterer seg raskt til virkelighet. Velg tankene dine med omhu og sørg for at de er positive og optimistiske. Ikke fokuser på frykt.