Angel_999.png

Engletall 999

Ditt liv nærmer seg slutten av en syklus, og du kan forvente mange forandrnger i livet ditt. Forbered deg på et fantastisk nytt liv. Som lysarbeider oppmuntres du til å følge opp din plikt og vie deg fullt ut til ditt oppdrag. Arbeid til fordel for menneskeheten og verden.