Angel_1111.png

Engletall 1111

11:11

Dette tallet er en wake-up-call. En energisk port har åpnet seg opp for deg, og du er i ferd med å gå gjennom en stor åndelig oppvåkning og starte en ny åndelig reise. Det er ofte knyttet til tvilling-flamme-reisen.