Z_N11.png
TALLĀ 11
Forandring og transformasjon

Tallet 11 er et tall for endring og transformasjon og skjulte prøvelser. Det representerer to motstående personer eller situasjoner. De to delene må til slutt forenes for å oppnå lykke, men de opplever hindringer og vanskeligheter. Vanskeligheter oppstår fra illusjonen om separasjon. Opprinnelsen til den separasjonskraften må identifiseres, og det må gjøres et forsøk på å søke kompromisser. Dette krever styrke og utholdenhet, fordi de to personene og deres motstridende ønsker fungerer som reflekterende speil.