Z_N14.png
TALL 14

Kommunikasjon

Takket 14 representerer bevegelse, endring og magnetisk kommunikasjon med publikum, gjennom skriving, publisering og alle medierelaterte forhold knyttet til alle typer medier.

Det er et heldig tall når det gjelder penger, men det er alltid en risiko for tap ved å lytte til andre. Det er viktig å bare lytte til den indre stemmen.

Tallet advarer også mot farer og ulykker knyttet til naturlige elementer, men det er ikke et absolutt, bare en advarsel om å være forsiktig.