Z_N16.png
TALLĀ 16
Omstrukturering

Tallet 16 advarer om fare og ulykker, ofte forårsaket av seg selv, men det har også evnen til helbredelse, gjenoppbygging og åndelig seier. Det er viktig å lytte til stemmen innenfor.

For å unngå å bli negativt påvirket av dette nummeret, bør man være anonym. Det er også viktig å lytte til advarslene som kommer gjennom drømmer og virkelig ta advarslene på alvor. Da kan farer unngås.