Z_N20.png
TALL 20

Oppvåkning

Tallet 20 er et veldig åndelig tall assosiert med kraftig oppvåkning, transformasjon og en ny begynnelse. Det bringer med seg et nytt formål, nye planer og nye ambisjoner. Det er symbolisert som en engel, og det er et heldig tall hvis det brukes i åndelig sammenheng.

Dette tallet har evnen til å manifestere lykkelige drømmer og avbryte de negative. Det er ikke et materialistisk tall i forhold til økonomisk suksess, men det sørger for at de grunnleggende behovene blir dekket.