Z_N25.png
TALL 25

Analyse

Tallet 25 er ikke et materielt tall, men det inneholder åndelig visdom, oppnådd gjennom observasjon av andre, og læring gjennom erfaring.

Dette tallet representerer utmerket dømmekraft, og de som er berørt av dette tallet har ofte kritisk sans. Styrken kommer fra å overvinne skuffelser og å inneha den sjeldne kvaliteten på å lære av tidligere feil etter uheldige hendelser i tidligere levetider.