Z_N28.png
TALL 28

Naiv tillit

Nummer 28 symboliserer store muligheter og evnen til å oppnå suksess, men det er alltid en risiko for tap på grunn av impulsive handlinger. God planlegging er derfor viktig. Når dette gjøres, vil det negative aspektet av 28 vibrasjonen bli vesentlig fortynnet.

Dette tallet indikerer også tap på grunn av feilplassert tillit til andre eller kraftig motstand fra konkurrenter i virksomhet eller karriere.