Z_N30.png
TALL 30

Meditasjon

Nummer 30 er verken heldig eller uheldig. Det representerer dype tanker og åndelig overlegenhet. Mennesker som er berørt av dette tallet er ikke opptatt av materielle ting, men heller utvikling av det åndelige nivået.

Det er et tall for ensomhet. Folk som er berørt av dette tallet, teller vanligvis få mennesker som deres venner. De foretrekker rett og slett å være alene.