Z_N40.png
40

Selvtillit

Tallet 40 representerer et trygt fundament som bevarer og beskytter, men det indikerer også isolasjon.

Mennesker som er påvirket av dette tallet, føler ofte behovet for å være alene. De bygger gjerder rundt sine liv og lever i sitt eget hode med sine egne tanker.