Angel_666.png
Engletall 666

Husk å balansere tankene dine mellom det åndelige og det materielle i livet. Når du fokuserer på åndelig tjeneste, vil alle dine behov automatisk bli dekket. Englene dine hjelper deg i ditt personlige liv. Når du har tro og tillit til universet, har du evnen til å bruke fantasien og bringe positive utfall.