Angel_222.png

Engletall 222

02:00

Du er på rett sted til rett tid. Vit at engler støtter deg, men husk å holde deg fokusert og positiv. Det er viktig å seile med flyten. Alt fungerer etter det høyeste og største gode.