3D Visulaisjoner

3D Visualiseringer er digitale fremstillinger av bygninger, interiør og figurer.

Visualiseringer kan være nyttige om man ønsker detaljerte fremstillinger av noe som ikke egentlig eksisterer, men som man kanskje ønsker å bygge i fremtiden. Det kan for eksempel brukes på hus, bygninger, hoteller, interiør, gjenstander og utearealer.

Tilbake
Vi1m2_AOV_023_b.png